Výroba a rozvod vody, oprava, kontrola vodovodov, vyhľadávanie porúch, projekt. vodohosp. stavieb

TITAN Interplast s.r.o.

  • Výroba plynu, plyn. ventilov, distribúcia plynných palív potrubím, servis, odborné prehliadky
  • Výroba a rozvod vody, oprava, kontrola vodovodov, vyhľadávanie porúch, projekt. vodohosp. stavieb

AQUATECH s.r.o.

  • Výroba a rozvod vody, oprava, kontrola vodovodov, vyhľadávanie porúch, projekt. vodohosp. stavieb
  • ČOV (projekt, výroba, dodávka, financovanie), aktivácia ČOV, montáž, servis, revízie servomotorov, čistenie

ECODUC, a.s.

  • Výroba a rozvod vody, oprava, kontrola vodovodov, vyhľadávanie porúch, projekt. vodohosp. stavieb
  • Ochrana prírody a krajiny (rozbory vôd, zemín, odpadov), sanácia, odstr. následkov (povodeň, zosuv pôdy)
  • ČOV (projekt, výroba, dodávka, financovanie), aktivácia ČOV, montáž, servis, revízie servomotorov, čistenie