Výstavba podzemných a inžinierskych prác, bezvýkopové opravy potrubí