STEFE SK, a.s.

Stefe SK, a. s., je 100% spoločnosťou rakúskej spoločnosti Steirische Gas-Wärme GmbH z Grazu. Na Slovensku pôsobí od roku 1996 a založila v mestách Banská Bystrica, Martin, Zvolen, Veľký Krtíš, Revúca, Rimavská Sobota, Levoča, Krupina spoločnosti pre výrobu a dodávku tepelnej energie. V týchto mestách do obnovy centrálneho zásobovania teplom investovala viac ako 1,6 mld. Sk a má bohaté skúsenosti a know-how v dosahovaní úspor energií, v technických a organizačných opatreniach pre racionalizáciu prevádzky tepelných zariadení.
Stefe SK, a. s., preto ponúka zákazníkom (mestám a obciam) pomoc pri obnove centrálneho zásobovania teplom a to založením vlastnej spoločnosti v meste alebo spoločnej spoločnosti s mestom (obcou) so zabezpečením finančných zdrojov a využitím bohatého know-how rakúskeho strategického partnera.

SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI

  • Verejné obstarávanie (poradenstvo a školenie, audit a príprava súťaží)
  • Meranie a regulácia, automatizačné systémy

VÝROBA A ROZVOD ELEKTRINY, PLYNU, VODY A KANALIZÁCIE

  • Výroba a rozvod pary a teplej vody, tepla, výroba chladu

STAVEBNÍCTVO

  • Vykurovanie, kotly a ďalšie zariadenia, veľko-, maloobchod: voda - plyn - UK