Vážení župani VÚC, primátori, starostovia a riaditelia vodárenských spoločností

po roku sa znova stretávame s odborným adresárom pre mestá, obce, VÚC, AVS, ktorý Vás už 17. rokov oboznamuje novinkami v oblastiach veľmi dôležitých pre Vašu prácu a ktorý Vám napomáha pri Vašich rozhodnutiach.

Prajeme Vám aby pri výbere firiem, bol odborný adresár „Mestám, Obciam, Regiónom“ čo najviac nápomocný.


Joma Travel, s.r.o.

SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
STAVEBNÍCTVO