Vážení župani VÚC, primátori, starostovia a riaditelia vodárenských spoločností

do rúk sa Vám práve dostalo 19. vydanie odborného katalógu Mestám, Obciam, Regiónom. Veríme, že katalóg bude nápomocný pri Vašej práci.

Prajeme Vám veľa úspechov s našim katalógom...


Joma Travel, s.r.o.

SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
STAVEBNÍCTVO