Vydavateľ

Joma Travel, s.r.o.
Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky

Redakcia

Joma Travel, s.r.o. Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky
Tel.: 00421/43/423 75 90, 430 81 13, 430 81 12, 423 76 43
Tel./fax: 00421/43/423 75 90
E-mail: curilla@jomamt.sk
web: www.mestam-obciam.sk, www.cestovnyinformator.sk, www.cestovniinformator.cz

Tlač

PRESS GROUP, s.r.o., Banská Bystrica

Autorské práva vyhradené. K reprodukovaniu, ukladaniu do databáz, šíreniu elektronickou či inou cestou je treba výslovný písomný súhlas vydavateľa. Vydavateľ nezodpovedá za obsah ani grafické podklady inzerátov.