ANDRITZ-JOCHMAN s.r.o.

Radlinského 19
052 01
Spišská Nová Ves

Tel.: +421 53 4198 111

Fax: +421 53 4198 122

Email: filtration.sk@andritz.com

Www: http://www.andritz-jochman.sk


SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI

 • Výroba, predaj kontajnerov, odpadových košov, prenájom, náhradné diely, oplotenia

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Poradenská a posudková činnosť (ekológia)
 • Zahusťovanie a odvodňovanie kalov, poradenstvo
 • Čistenie vôd zo skládok, splaškových komunálnych vôd, chem. čistenie, techn. zariadení
 • Čistenie priemyselných vôd, zber, regenerácia, likvidácia opot. olejov, odpad tech. kvapalín
 • Odstraňovanie odpadových vôd a pevného odpadu, čistenie mesta
 • ČOV (projekt, výroba, dodávka, financovanie), aktivácia ČOV, montáž, servis, revízie servomotorov, čistenie
 • Voda - dezinfekcia, filtrácia, úpravne pitnej vody, výr. prípravkov na chem. čisten. a úpravu vody
 • Zariadenia na čistenie odpadových plynov (výroba, projekt, obchod, servis)
 • Filtračné textílie

STAVEBNÍCTVO

 • Vodné stavby, vodohospodárske stavby (projektovanie)
 • Čerpacia technika (predaj, montáž, servis)