AGROTRADE, s.r.o.

DOPRAVA

  • Doprv. prostriedky, servis, oprav. činnosť, výr. autoplachiet, predaj a servis traktorov

SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI

  • Výroba, montáž, oprava zametacích kartáčov, strojné vybavenie pre verejno-prosp. práce