TEARS

SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI

  • Vybavenie stravovacích zariadení, stravovacie lístky, reštaurácia, plast. drezy

STAVEBNÍCTVO

  • Konštrukcie pre stavebníctvo, odtokové žľaby, veľko-, maloobchod, železiarstvo