ČOVSPOL

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  • ČOV (projekt, výroba, dodávka, financovanie), aktivácia ČOV, montáž, servis, revízie servomotorov, čistenie
  • Ostatné

STAVEBNÍCTVO

  • Architektonické a inžinierske služby, poradenstvo, projektovanie, diagnostika, statické výpočty
  • Vodné stavby, vodohospodárske stavby (projektovanie)