DEXION, spol. s r.o.

VYBAVENIE ÚRADOV, ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV

  • Kancelárske stroje, prístroje, zariadenia, regálové systémy

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  • Ostatné

STAVEBNÍCTVO

  • Konštrukcie pre stavebníctvo, odtokové žľaby, veľko-, maloobchod, železiarstvo
  • Ostatné / Certifik. zatepl. systémov