Ladislav Tabačik - PRIEMTO

SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI

  • Komun., poľno. a záhrad. techn. Predaj, stánky, výr. markíz. Predaj, prenájom strojov a zar. a ND mimo stavebníctva

STAVEBNÍCTVO

  • Konštrukcie pre stavebníctvo, odtokové žľaby, veľko-, maloobchod, železiarstvo