KOVO - MALOW

VYBAVENIE ÚRADOV, ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV

  • Nábytok: výroba, kancelársky, školský, hotelový, sedací nábytok, školské, kanc. tabule
  • Kancelárske stroje, prístroje, zariadenia, regálové systémy