TOMLUX s.r.o.

SPOJE

  • Ozvučenie

SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI

  • Výroba, predaj - kamenné kvetináče, lavičky, zábradlia, stojany na bicykle, výroba a predaj ochr. prac. prostr.

VÝROBA A ROZVOD ELEKTRINY, PLYNU, VODY A KANALIZÁCIE

  • Výroba a rozvod elektriny, verejné osvetlenie (návrhy, prepočty, dodávky), verejný rozhlas (mont., servis), ELVO

STAVEBNÍCTVO

  • Elektroinštalácia, výroba rozvádzačov, elektroinštalačný materiál (veľkoobchod a zásiel. tovar)