DEXTRADE

SPOJE

  • Montážne práce

SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI

  • Erby - insígnie - znaky, informačné vitríny, štátne znaky
  • Výroba, predaj - kamenné kvetináče, lavičky, zábradlia, stojany na bicykle, výroba a predaj ochr. prac. prostr.
  • Výroba, predaj kontajnerov, odpadových košov, prenájom, náhradné diely, oplotenia
  • Umelé šport. povrch., viacúčel. ihriská. Šport. podlahy, záhr. archit., tráv. koberce, podlah. krytín

VYBAVENIE ÚRADOV, ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV

  • Šport. potreby pre školy, didakt. hračky a zariad. pre mater. školy, výroba pečiatok

STAVEBNÍCTVO

  • Architektonické výrobky, výrobky z recyklovaných plastov, gumy
  • Výroba plastov. okien a dverí, bazénov, stavebné zámočníctvo, stolárstvo
  • Rekonštrukcia, údržba, prestavba, sanácia, debarierizácia budov, oprava striech
  • Športové areály - detské areály a ich vybavenie, oceľové mont. haly, bazény, ľadové plochy