S.A.K., spol. s.r.o.

BEZPEČNOSŤ A PROTIPOŽIARNA OCHRANA

  • Výrobky, služby a zariadenia k ochrane majetku a osôb (bezpečnostné dvere, trezory)
  • Výrobky, služby a zariadenia protipožiarnej ochrany (revízie, opravy, školenia, predaj, projekty)

SPOJE

  • Projektovanie a inžinierske služby
  • Telekomunikácie
  • Lokálne telekomunikačné siete
  • Ostatné telekomunikácie
  • Montážne práce