Gawaplast Slovakia, s.r.o.

VÝROBA A ROZVOD ELEKTRINY, PLYNU, VODY A KANALIZÁCIE

  • Stavba vodných diel (výst. vodovodov, kanalizácií), mater. zabezp., prieskum. a podzem. práce

STAVEBNÍCTVO

  • Inštalatérske práce a sanitná inštalácia, izolatérske, asanačné, staveb. technológie
  • Výroba, predaj vodovod. armatúry, tvarovky, PVC – tvarovky, rúry, šácht, predaj sanitárnej keram.