HASMA s.r.o.

DOPRAVA

 • Projektovanie a inžinierske služby

SPOJE

 • Projektovanie a inžinierske služby
 • Telekomunikácie
 • Ostatné telekomunikácie
 • Montážne práce

SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI

 • Meranie a regulácia, automatizačné systémy

VÝROBA A ROZVOD ELEKTRINY, PLYNU, VODY A KANALIZÁCIE

 • Projektovanie a inžinierske služby, poradenstvo, návrhy, prepočty, dodávky
 • Výroba a rozvod elektriny, verejné osvetlenie (návrhy, prepočty, dodávky), verejný rozhlas (mont., servis), ELVO
 • Výroba plynu, plyn. ventilov, distribúcia plynných palív potrubím, servis, odborné prehliadky
 • Výstavba komunikačných a energetických sietí, výmen. stanice: vežové, zemné, vodojemy

STAVEBNÍCTVO

 • Vodné stavby, vodohospodárske stavby (projektovanie)
 • Elektroinštalácia, výroba rozvádzačov, elektroinštalačný materiál (veľkoobchod a zásiel. tovar)