H+EKO s.r.o.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  • Posudzovanie vplyvu na životné prostredie
  • Odstraňovanie odpadových vôd a pevného odpadu, čistenie mesta
  • Odpad. hosp. (zber, likvid, výrbobky na zber, sprac., porad., legislatíva), org. hmoty zo zelene
  • Skládky, spaľovanie, spaľovne nebezpečných, nemocničných odpadov
  • Preprava nebezpečných odpadov

STAVEBNÍCTVO

  • Demolácia, zemné a trhacie práce, sondy