Výroba, predaj vodovod. armatúry, tvarovky, PVC – tvarovky, rúry, šácht, predaj sanitárnej keram.

Gawaplast Slovakia, s.r.o.

 • Stavba vodných diel (výst. vodovodov, kanalizácií), mater. zabezp., prieskum. a podzem. práce
 • Inštalatérske práce a sanitná inštalácia, izolatérske, asanačné, staveb. technológie
 • Výroba, predaj vodovod. armatúry, tvarovky, PVC – tvarovky, rúry, šácht, predaj sanitárnej keram.

KOVO TRADE BB s.r.o.

 • Výroba, predaj vodovod. armatúry, tvarovky, PVC – tvarovky, rúry, šácht, predaj sanitárnej keram.
 • Materiály a výrobky pre stavebníctvo, interiérové dvere, strešná krytina, náter. hmoty, omietky
 • Športové areály - detské areály a ich vybavenie, oceľové mont. haly, bazény, ľadové plochy

RONDOM ZaZ s.r.o.

 • Vodné stavby, vodohospodárske stavby (projektovanie)
 • Výroba, predaj vodovod. armatúry, tvarovky, PVC – tvarovky, rúry, šácht, predaj sanitárnej keram.

KG - Systém s.r.o.

 • Vodné stavby, vodohospodárske stavby (projektovanie)
 • Výroba, predaj vodovod. armatúry, tvarovky, PVC – tvarovky, rúry, šácht, predaj sanitárnej keram.
 • Konštrukcie pre stavebníctvo, odtokové žľaby, veľko-, maloobchod, železiarstvo