Špecializované stavebné činnosti, sanácia vád panelových stavieb

INGEO a.s. Žilina

  • Posudzovanie vplyvu na životné prostredie
  • Monitorovanie, kontrola, vložkovanie podzemných nádrží, meracia technika prietokov vody
  • Odpad. hosp. (zber, likvid, výrbobky na zber, sprac., porad., legislatíva), org. hmoty zo zelene
  • Skládky, spaľovanie, spaľovne nebezpečných, nemocničných odpadov
  • Ostatné
  • Demolácia, zemné a trhacie práce, sondy
  • Špecializované stavebné činnosti, sanácia vád panelových stavieb