Ochrana a obnova umeleckých pamiatok, reštaurátorské práce, ochrana proti holubom