Izolácia stavieb, sanácia betónových a vlhkých stavieb, sanačné práce, inž. vodohosp.

PROGRES TK ŽILINA

 • Materiály a výrobky pre stavebníctvo, interiérové dvere, strešná krytina, náter. hmoty, omietky
 • Izolácia stavieb, sanácia betónových a vlhkých stavieb, sanačné práce, inž. vodohosp.
 • Ostatné / Certifik. zatepl. systémov

JV INTERSAD s.r.o.

 • Komun., poľno. a záhrad. techn. Predaj, stánky, výr. markíz. Predaj, prenájom strojov a zar. a ND mimo stavebníctva
 • Poradenská a posudková činnosť (ekológia)
 • Verejná zeleň
 • Pozemkové úpravy
 • Izolácia stavieb, sanácia betónových a vlhkých stavieb, sanačné práce, inž. vodohosp.
 • Športové areály - detské areály a ich vybavenie, oceľové mont. haly, bazény, ľadové plochy
 • Umelé šport. povrch., viacúčel. ihriská. Šport. podlahy, záhr. archit., tráv. koberce, podlah. krytín
 • Orezávanie a pílenie stromov, pozemkové upravy

STOMIX Bratislava s. r. o.

 • Tepelná, protiotrasová, zvuk. izolácia a hydroizol., zatepľovacie polystyrén. dosky, izol. systémy
 • Materiály a výrobky pre stavebníctvo, interiérové dvere, strešná krytina, náter. hmoty, omietky
 • Izolácia stavieb, sanácia betónových a vlhkých stavieb, sanačné práce, inž. vodohosp.

AQUAPOL SLOVAKIA

 • Inštalatérske práce a sanitná inštalácia, izolatérske, asanačné, staveb. technológie
 • Rekonštrukcia, údržba, prestavba, sanácia, debarierizácia budov, oprava striech
 • Izolácia stavieb, sanácia betónových a vlhkých stavieb, sanačné práce, inž. vodohosp.
 • Odvlhčovanie objektov