Odvlhčovanie objektov

AQUAPOL SLOVAKIA

  • Inštalatérske práce a sanitná inštalácia, izolatérske, asanačné, staveb. technológie
  • Rekonštrukcia, údržba, prestavba, sanácia, debarierizácia budov, oprava striech
  • Izolácia stavieb, sanácia betónových a vlhkých stavieb, sanačné práce, inž. vodohosp.
  • Odvlhčovanie objektov