Výroba, predaj stožiarov: osvetľovacích, vlajkových, vianočné svetelné dekorácie

M.D.S. s.r.o.

 • Projektovanie a inžinierske služby
 • Výroba, predaj stožiarov: osvetľovacích, vlajkových, vianočné svetelné dekorácie
 • Projektovanie a inžinierske služby, poradenstvo, návrhy, prepočty, dodávky
 • Výroba a rozvod elektriny, verejné osvetlenie (návrhy, prepočty, dodávky), verejný rozhlas (mont., servis), ELVO
 • Výstavba komunikačných a energetických sietí, výmen. stanice: vežové, zemné, vodojemy
 • Elektroinštalácia, výroba rozvádzačov, elektroinštalačný materiál (veľkoobchod a zásiel. tovar)
 • Odborné skúšky elektrických zariadení, hromozvodov, odstránenie závad. Ostatné.

ORGECO spol. s r.o.

 • Výroba, predaj stožiarov: osvetľovacích, vlajkových, vianočné svetelné dekorácie
 • Výroba a rozvod elektriny, verejné osvetlenie (návrhy, prepočty, dodávky), verejný rozhlas (mont., servis), ELVO
 • Elektroinštalácia, výroba rozvádzačov, elektroinštalačný materiál (veľkoobchod a zásiel. tovar)

GEMA s.r.o.

 • Výroba, predaj stožiarov: osvetľovacích, vlajkových, vianočné svetelné dekorácie

ROSA S.A.H. s.r.o.

 • Výroba, predaj stožiarov: osvetľovacích, vlajkových, vianočné svetelné dekorácie