Oprava a údržba komunikácií, stavba komunikácií a spevnených plôch

KOBIT - SK, s.r.o.

 • Oprava a údržba komunikácií, stavba komunikácií a spevnených plôch
 • Ostatné
 • Výroba, montáž, oprava zametacích kartáčov, strojné vybavenie pre verejno-prosp. práce
 • Odpad. hosp. (zber, likvid, výrbobky na zber, sprac., porad., legislatíva), org. hmoty zo zelene

KOSIT a.s.

 • Oprava a údržba komunikácií, stavba komunikácií a spevnených plôch
 • Dopravné značenie, signalizácia, parkovacie automaty a ostatné dopravné značenie
 • Odstraňovanie odpadových vôd a pevného odpadu, čistenie mesta
 • Odpad. hosp. (zber, likvid, výrbobky na zber, sprac., porad., legislatíva), org. hmoty zo zelene
 • Skládky, spaľovanie, spaľovne nebezpečných, nemocničných odpadov
 • Preprava nebezpečných odpadov

KOREKT, s.r.o.

 • Oprava a údržba komunikácií, stavba komunikácií a spevnených plôch
 • Dopravné značenie, signalizácia, parkovacie automaty a ostatné dopravné značenie