Odborné školenia

BB AQEX, s.r.o.

 • Odborné školenia
 • ČOV (projekt, výroba, dodávka, financovanie), aktivácia ČOV, montáž, servis, revízie servomotorov, čistenie
 • Čerpacia technika (predaj, montáž, servis)

ASOCIÁCIA VODÁRENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

 • Odborné školenia
 • Čistenie vôd zo skládok, splaškových komunálnych vôd, chem. čistenie, techn. zariadení
 • Čistenie priemyselných vôd, zber, regenerácia, likvidácia opot. olejov, odpad tech. kvapalín
 • Výkup druhotných surovín, dotrieďovanie a sprac. papiera, dod. kompaktorov a recyklač. liniek

BOZPO AGENCY

 • Ostatné
 • Odborné školenia
 • ČOV (projekt, výroba, dodávka, financovanie), aktivácia ČOV, montáž, servis, revízie servomotorov, čistenie

FLORIAN

 • Výrobky, služby a zariadenia protipožiarnej ochrany (revízie, opravy, školenia, predaj, projekty)
 • Protipožiarne nátery a omietky, detektory plynov, signalizácia
 • Odborné školenia