Výroba a rozvod pary a teplej vody, tepla, výroba chladu

STEFE SK, a.s.

  • Verejné obstarávanie (poradenstvo a školenie, audit a príprava súťaží)
  • Meranie a regulácia, automatizačné systémy
  • Výroba a rozvod pary a teplej vody, tepla, výroba chladu
  • Vykurovanie, kotly a ďalšie zariadenia, veľko-, maloobchod: voda - plyn - UK