Ostatné

KOBIT - SK, s.r.o.

  • Oprava a údržba komunikácií, stavba komunikácií a spevnených plôch
  • Ostatné
  • Výroba, montáž, oprava zametacích kartáčov, strojné vybavenie pre verejno-prosp. práce
  • Odpad. hosp. (zber, likvid, výrbobky na zber, sprac., porad., legislatíva), org. hmoty zo zelene

AD PRIEVIDZA s.r.o.

  • Dopravné značenie, signalizácia, parkovacie automaty a ostatné dopravné značenie
  • Ostatné