Inštalatérske práce a sanitná inštalácia, izolatérske, asanačné, staveb. technológie

Gawaplast Slovakia, s.r.o.

  • Stavba vodných diel (výst. vodovodov, kanalizácií), mater. zabezp., prieskum. a podzem. práce
  • Inštalatérske práce a sanitná inštalácia, izolatérske, asanačné, staveb. technológie
  • Výroba, predaj vodovod. armatúry, tvarovky, PVC – tvarovky, rúry, šácht, predaj sanitárnej keram.

AQUAPOL SLOVAKIA

  • Inštalatérske práce a sanitná inštalácia, izolatérske, asanačné, staveb. technológie
  • Rekonštrukcia, údržba, prestavba, sanácia, debarierizácia budov, oprava striech
  • Izolácia stavieb, sanácia betónových a vlhkých stavieb, sanačné práce, inž. vodohosp.
  • Odvlhčovanie objektov