Výkup druhotných surovín, dotrieďovanie a sprac. papiera, dod. kompaktorov a recyklač. liniek

ZBERNÉ SUROVINY a.s.

  • Výroba, predaj kontajnerov, odpadových košov, prenájom, náhradné diely, oplotenia
  • Výkup druhotných surovín, dotrieďovanie a sprac. papiera, dod. kompaktorov a recyklač. liniek
  • Odpad. hosp. (zber, likvid, výrbobky na zber, sprac., porad., legislatíva), org. hmoty zo zelene
  • Systém ekologickej stability

ASOCIÁCIA VODÁRENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

  • Odborné školenia
  • Čistenie vôd zo skládok, splaškových komunálnych vôd, chem. čistenie, techn. zariadení
  • Čistenie priemyselných vôd, zber, regenerácia, likvidácia opot. olejov, odpad tech. kvapalín
  • Výkup druhotných surovín, dotrieďovanie a sprac. papiera, dod. kompaktorov a recyklač. liniek